Gratis

Hvaler

Beskrivelse

Hvordan er hvalers kranier og skeletdele tilpasset livet i vand?

Mærk på barder og hør, hvordan de fungerer, og hør om de forskellige hvalers levevis og fødesøgningsstrategier.

Tænder fra narhval, kaskelot og delfin er forskellige – hvorfor? Med udgangspunkt i hvallyde taler vi om kommunikation, orientering og fødesøgning. Ældre klasser arbejder med evolution og menneskeskabte påvirkninger. Oplægget berører flere faglige mål og slutmål.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Efter 4. klassetrin - Undersøgelser: Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen, og har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.
  • Efter 6. klassetrin - Modellering: Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen, og har viden om enkle fødekæder og fødenet.
  • Efter 9. klassetrin - Undersøgelser: Eleven kan med modeller forklare arters udvikling over tid, og har viden om grundlæggende evolutionære mekanismer.
  • Efter 9. klassetrin - Perspektivering: Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer, og har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkninger af økosystemet. 

 

Formål

Eleverne får kendskab til tand- og bardehvaler, deres oprindelse og forskellige hvalers levevis. De undersøger barder og kigger på tilpasninger til at leve i vand som pattedyr.