Gratis

Hold varmen i klassen

Beskrivelse

Indledningsvis får klassen besøg af en energiekspert, som fortæller om varmeproduktion og miljø. Klassen låner materialer og gennemfører selv forsøg med varmeproduktion og miljøpåvirkninger, og eleverne lærer om varmens vej fra varmeværk til forbruger.

Formål

'Hold varmen i klassen' engagerer eleverne i emner som varme, energi og klima. Igennem en række eksperimenter oplever eleverne, hvordan varme påvirker dem selv og deres omgivelser.

Sted

På jeres skole.