Genetik og genteknologi

Beskrivelse

Genetik er et vigtigt og samfundsrelateret emne, der sagtens kan indgå i flerfaglige forløb med f.eks. dansk og samfundsfag. Hvad er DNA, og hvilken funktion har det i cellerne? Eleverne får en introduktion til DNA-replikation, Det Centrale Dogme og nedarvning af egenskaber. Vi kommer bl.a. ind på det humane genom, kloning og gensplejsning, samt genetik i vores hverdag. Eleverne forholder sig til etik og dilemmaer indenfor emnet, og de isolerer DNA fra dem selv eller fra en plantecelle. Oplægget berører flere faglige mål og slutmål.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Efter 7. klassetrin - Perspektivering: Eleven kan beskrive erhvervsmæssig anvendelse af bioteknologi, og har viden om anvendelse af bioteknologi i erhverv.
  • Efter 9. klassetrin - Perspektivering: Eleven kan forklare mulige fordele og ricisi ved anvendelsen af bioteknologi, og har viden om interessemodsætninger i relation til bioteknologi.
  • Efter 9. klassetrin - Undersøgelse: Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer, og har viden om celler og mikroorganismers opbygning.
  • Efter 9. klassetrin - Modellering: Eleven kan med modeller forklare arvelighed, og har viden om arvelighed og genetik.

Formål

Eleverne får kendskab til DNA, samt metoder og begreber inden for genetik. Eleverne lærer at forstå de muligheder og dilemmaer, som genteknologien afføder.