Gratis

Fugle og flyvning

Beskrivelse

Fugle og flyvning er et undervisningstilbud med formidler til grundskolens 0.-6. klasse. Afhængigt af niveau arbejder vi med fjer, flyvning og/eller næb og klør i forhold til levevis. 

Fuglens flyveevne er imponerende, og måden de flyver på, afspejler deres levevis. Som kolibriens helikopterflugt, albatrossens svæveflugt og uglens lydløse flugt.

Hvordan er fjer bygget op og hvilke funktioner har de? Hvordan er fugle tilpasset livet i luften? Se fugle med forskellige flyvestrategier og fugle, der ikke kan flyve. Eleverne arbejder med tilpasninger af bl.a. næb og fødder til forskellig levevis. Fuglesang, kommunikation eller systematik kan man behandle efter ønske. Mød den enorme fuglediversitet, og bliv forundret.

Oplægget berører flere faglige mål og slutmål.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Efter 2. klassetrin - Perspektivering: Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstiderne, og har viden om organismernes årscyklus
  • Efter 4. klassetrin - Undersøgelser: Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen, og har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.
  • Efter 4. klassetrin - Undersøgelser: Eleven kan sortere og klassificere, og har viden om naturfaglige kriterier for sortering.
  • Efter 6. klassetrin - Perspektivering: Eleven kan fortælle om livets udvikling, og har viden om hovedtræk af livets udvikling.

 

Formål

Eleverne kommer tæt på en mangfoldighed af fugle og kigger nærmere på fjerdragt, næbform og fødder i forhold til tilpasning til særlig levevis. Sammen kigger vi på fjers opbygning og deres forskellige funktioner. Eleverne får selv mulighed for at undersøge fuglene nærmere, systematisere dem og formidle deres resultater for hinanden.