Gratis

Ereolen Goes ninja

Beskrivelse

Prøv kræfter med Ereolen Go, og gå dig til en digital, litterær oplevelse. Eleverne bliver introduceret til Ereolen Go, og hvilke muligheder de har på sitet; hvor mange lån, de har, hvad de altid må låne etc. De skal efterfølgende prøve kræfter med et spil, der udfordrer deres evne til at søge og finde informationer om Ereolen Go. Vi slutter forløbet af med at ‘gå en bog’, hvor de parvis skal vælge den rute gennem børnebiblioteket, som passer bedst til deres genresmag, og således får lånt en digital bog.

Formål

  • At lære Ereolen Gos hjemmeside at kende
  • At kunne søge og finde relevante informationer
  • At kunne læse og afkode en faglig tekst