Dyr under lup

Dyr under lup

Beskrivelse

Klassen skal sammen skrive en fagbog om dyr, de finder i et vandhul. Forløbet strækker sig over to dage, hvor første dag er et besøg på Natursamarbejdet i Brabrand. Her undersøger eleverne et vandhul, tager billeder og artsbestemmer de dyr, de finder. Anden dag foregår på Dokk1, hvor eleverne skriver en fagbog om de dyr, de har fundet. Klassen får efterfølgende fagbogen tilsendt.

Spørgsmål? Kontakt: Birte Buhl-Hansen – bbuha@aarhus.dk eller Mette Rabæk – merp@aarhus.dk

 

Formål

Eleven kender et vandhul og kan beskrive det som biotop
Eleven kan bestemme vandhullets arter ud fra en bestemmelsesdug
Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden
Eleven kender genretræk fra faglitteraturen

Sted
Louisevej 100
8220 Brabrand
Natursamarbejdet
Yderligere information
Aktiviteter

Eleverne skal inddeles i grupper á 3-4 til undersøgelse af vandhullet

Undervisningsmateriale
Eleverne kommer til at benytte programmet Book Creator - I kan få en forsmag her:
Tilmelding