Dit digitale liv - for mellemtrinnet

Beskrivelse

I den digitale verden skaber og styrker børn og unge deres venskaber, men nogle gange sker det modsatte.

Dette oplæg giver børnene et godt afsæt til at skabe en god, fælles mobil- og internetkultur i klassen. I oplægget går vi i dialog med børnene, taler med dem om, hvordan de trives på nettet og om, hvad digital mobning og krænkelse er. Sammen med børnene finder vi ud af, hvordan de kan bruge internettet, spil og sociale medier på en god og konstruktiv måde.

I oplægget tager vi afsæt i cases fra BørneTelefonen. Vi starter en dialog, så børnene reflekterer over egen og andres færden på nettet. Og vi bringer børnenes egne oplevelser i spil.

Workshoppen kan også tilbydes til en hel årgang

Formål

Læringsmål:

Efter 3. klassetrin:

  •     Eleven kan begå sig i et virtuelt univers
  •     Eleven har viden om digitale profiler og digital kommunikation
  •     Eleven kan forholde sig bevidst til konsekvenserne af sin færden på internettet
  •     Eleven har viden om digitale fodspor.

Efter 6. klassetrin:

  •     Eleven kan vurdere konsekvensen af ytringer på internettet
  •     Eleven har viden om muligheder og faldgruber for kommunikation på internettet
  •     Eleven kan videns dele og samarbejde via internettet
  •     Eleven har viden om samarbejdsmuligheder på internettet.
Sted

Vi kommer ud på skolen.