Dissektion af mus eller rotte

Beskrivelse

Hvordan ser et pattedyr ud udenpå og indeni? Eleverne dissekerer i grupper på fire eller fem en mus eller en rotte og undersøger dyret udenpå samt indeni. Dette gælder f.eks. de enkelte organer i fordøjelsessystemet og i hjerte/karsystemet. Vi inddrager, diskuterer og sammenligner andre pattedyrs tilpasninger til en særlig levevis.

Oplægget justeres efter niveau og berører flere faglige mål og slutmål.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Efter 4. klassetrin - Undersøgelse: Eleven kan deltage i dissektion af dyr, og har viden om sammenlignende anatomi.
  • Efter 6. klassetrin - Modellering: Eleven kan med modeller forklare ørets og øjets fysiologi og anatomi, og har viden om syn og hørelse.
  • Efter 9. klassetrin - Undersøgelse: Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder, og har viden om organimers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger.

 

Formål

Gruppearbejde med undervisning i dialogform. Eleverne iagttager og undersøger på egen hånd et pattedyr udenpå og indeni. En faglig oplevelse med flere sanser.