Dissektion af fisk

Beskrivelse

Eleverne arbejder sammen i grupper på fire eller fem elever om en ørred. Først undersøges det ydre: gæller, kropsform og bevægelsestilpasning. Herefter åbnes dyret op og eleverne studerer dyrets indre og dens organerne på nært hold. Vi taler om organernes funktioner og sammenligner med andre dyr f.eks. pattedyr og krybdyr. Vi diskuterer tilpasninger til livet i vand, bevægelse og sanser.

Vi justerer oplægget efter niveau. Oplægget berører flere faglige mål og slutmål.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Efter 4. klassetrin - Undersøgelse: Eleven kan deltage i dissektion af dyr, og har viden om sammenlignende anatomi.
  • Efter 6. klassetrin - Modellering: Eleven kan med modeller forklare ørets og øjets fysiologi og anatomi, og har viden om syn og hørelse. 
  • Efter 9. klassetrin - Undersøgelse: Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder, og har viden om organimers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger.

 

Formål

Gruppearbejde med undervisning i dialogform. Eleverne får selv fingrene i dyrene og flere sanser kommer i spil.