Dans, lyrik og musik

Beskrivelse

I dette forløb bruger vi lyrik som inspirationskilde til at skabe koreografi udfra. Vi lytter og forholder os til sangtekster, som bliver omsat til stemninger, følelser og billeder, som derefter bliver sat sammen til en tekst. Teksten fortolkes så til en fysisk form, altså et poetisk, koreografisk udtryk - ved hjælp af en introduktion til forskellige koreografiske og dansemæssige principper og redskaber.

Vi arbejder både individuelt og i grupper. Forløbet rundes af med visninger internt i klassen/gruppen.

Forløbet afvikles i samarbejde mellem klassens lærer i fx dansk og en danseformidler fra Dansehallerne.

Formål

Dette koreografiske forløb har som formål at give eleverne erfaring med og læring om dels fortolkning af lyrik, dels det at arbejde med en kropsligt æstetisk udtryksform. Et andet formål er at give eleverne oplevelsen af fællesskaber gennem dansen.