Bydetektiverne i Gellerup

Beskrivelse

Tag skolens mellemtrin med på en helt unik vandring og arkitekturworkshop i Gellerup.

Bydetektiver i Gellerup handler om at gå på opdagelse i et område, man - måske eller måske ikke - kender i forvejen. Måske bor man i området, måske har man kammerater i området, måske køber man ind eller går til fritidsaktiviteter i området, måske har man bare hørt om området.
Som Bydetektiv er man åben overfor området: man sanser det, får viden om det, reflekterer over det og udtrykker det.
Bydetektiverne i Gellerup udforsker Gellerupparken: områdets velkendte og mindre kendte steder, arkitekturen, aktiviteterne, lokalhistorien og de forandringer, der sker i Gellerup i øjeblikket.

Forløbet er delt i to: en vandring + en workshop (vælg mellem workshop 1 eller 2)

Vandring i Gellerupparken
På vandringen bevæger vi os rundt i Gellerupparken og undersøger vidt forskellige steder og rum. Vi kigger på kort. Vi hører om stederne og registrerer stederne. Vi lytter til hinandens erfaringer med og viden om stederne. Vi oplever med alle sanser. Klassens registreringer er vigtige for projektet og bringes videre til arkitekturworkshoppen. Mødested oplyses forud for projektstart.

Vælg mellem to forskellige workshops:
Workshop 1: Byggeworkshop
Workshop 1 er en byggeworkshop, der tager udgangspunkt i vandringen i Gellerupparken. Workshop 1 går ud på at bygge arkiteurmodeller af inspirerende materialer, at bruge sin fantasi og drømme og få gode ideer.
Workshop 1 afholdes i et lokale på skolen og afrundes med en udstilling med fernisering.
Dato for udstilling aftales med formidlere. Det er oplagt at invitere forældre og andre til udstillingen.

Workshop 2: Forberedelse af genvandring
Workshop 2 går ud på, at klassen selv forbereder en vandring i Gellerupparken med udgangspunkt i vandringen og elevernes kendskab til området. Klassen forbereder deres helt egen vandring, indhenter viden og øver sig forud for at selve genvandringen finder sted.
Workshop 2 afholdes i klasseværelset på skolen. Workshop 2 afrundes ved, at hver klasse arrangerer en genvandring for forældrene. Genvandringen ligger i uge 23 eller 24 sidst på eftermiddagen. Dato aftales med formidlere.
Ved tilmelding vælger skolen, om der ønskes workshop 1 eller workshop 2. Valget gælder for alle tilmeldte klasser!

Formidlere: Sidsel Effersøe, arkitekt og Pernille Helberg Stentoft, byvandrer

Workshop 2 kan med fordel ligger fra morgenstunden, når klasser møder ind. Aftales med formidlere.

Praktisk information:
Husk tøj og sko efter vejret, da vandringen foregår udendørs og varer 2 ½ time. Husk mad og drikke. Vi holder en spisepause undervejs og bliver helt sikkert sultne af at opleve og bevæge os rundt.
Der kan ikke købes mad og drikke under vandringen!

Formål

Eleverne får med vandringen et kendskab til kendte og ukendte kroge i Gellerup. De vil lære om områdets historie, og de får en øjenåbner ift. at sætte sanserne i spil, når de bevæger sig i uderummet. Eleverne får et blik for og et ordforråd til arkitekturens forskellige former og funktioner.

Eleverne får med arkitekturworkshoppen mulighed for at arbejde videre med indtrykkene fra vandringen, og omsætte deres nye viden i en designproces, hvor de skal lave arkitekturmodeller af deres forslag til, hvad der mangler i området.

Eleverne får med genvandringen mulighed for selv at sætte ord på deres vandring og træne mundlig fremstilling.

Sted

Mødested oplyses senere

Undervisningsmateriale
Her kan læse en printvenlig invitation: