Gratis

Biologisk mangfoldighed

Beskrivelse

Eleverne får et oplæg omkring natursyn, biotoper, nicher og tilhørende arter. I grupper inddeler eleverne danske dyr efter deres levested. Hvad er god natur og hvorfor er noget natur mere interessant end andet?

Efterfølgende kan eleverne gå på opdagelse i udstillingen og arbejde på iPads. Det er muligt at hente information, læse små anderledes historier om danske arter og ikke mindst selv besvare opgaver med tekst, billeder eller lydoptagelser. Det hele kan lagres, så det bliver tilgængeligt på skolen og kan anvendes i rapporter eller andre produkter.

Udstillingen 'Den Globale Baghave' viser dyr fra hele verden og kan inddrages i formidlingen, hvis det ønskes. En sjov og anderledes måde at arbejde med et vigtigt emne på. Oplægget berører flere faglige mål og slutmål.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Efter 7. klassetrin - Undersøgelser: Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder, og har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger.
  • Efter 9. klassetrin - Undersøgelser: Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold, og har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger.
  • Efter 9. klassetrin - Perspektivering: Eleven kan diskuterer miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet, og har viden om biodiversitet.

 

Formål

Eleverne får kendskab til biodiversitet og arbejder med lignende begreber. Eleverne arbejder sammen om et produkt med hjælp fra digitale medier.